REGULAMIN

  1. Jako klient jesteś zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług.

II. REZERWACJA TERMINU

  1.  Rezerwacja terminu wymaga wpłaty zadatku w kwocie 100 zł (w dniu wykonania tatuażu zostaje o 100 zł mniej). Zadatek jest bezzwrotny. Możliwa jest jednorazowa zmiana terminu bez utraty zadatku, o ile informacja o zmianie zostanie wysłana nie później niż 7 dni przed zarezerwowanym terminem. Pamiętaj, że dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
  2. Mam prawo do zmiany zarezerwowanego przez Ciebie terminu do 1 dnia roboczego poprzedzającego zarezerwowany termin. W przypadku braku akceptacji przez Ciebie nowego terminu, zwracam Ci zadatek. Zastrzegam sobie również prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny, w takim wypadku zadatek zostanie Ci również zwrócony.

III. PROJEKT

1) W ramach zadatku możliwe jest wykonanie 3 poprawek projektu (3 prób), wykonanie kolejnych poprawek będzie wymagać wpłaty nowego zadatku. 

2) Projekt udostępniany jest nie wcześniej niż 7 dni przed zarezerwowanym terminem. 

3) W dniu wykonywania tatuażu nie ma możliwości wprowadzania większych zmian w projekcie (np zmiany psa na kota).

IV. KOSZT WYKONANIA

1) Koszt tatuażu ustalany jest indywidualnie, cena minimalna to 400 zł.

2) Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie, a cena uzależniona jest od wielkości, miejsca wykonania i stopnia skomplikowania tatuażu. 

3) W przypadku przerwania zabiegu (ze względu na warunki skóry lub niski próg bólu) planowanego na jedno spotkanie, należy liczyć się z doliczeniem kosztów materiałów i wynajmu przy kolejnym spotkaniu. 

V. WYKONANIE TATUAŻU

1) Przed przystąpieniem do zabiegu musisz wypełnić zgodę na wykonanie tatuażu. 

2) Pamiętaj, że tatuaż jest wykonywany na skórze, która jako materiał nośny jest materiałem trudnym. Ze względu na cechy osobnicze Twojej skóry takie jak wiek, wiotkość, typ, przebyte lub niewykryte choroby lub alergie, a także miejsce wykonania zabiegu, jego finalny efekt może odbiegać od wzoru, który wybrałeś/aś. Kluczowa jest również odpowiednia pielęgnacja miejsca poddanego zabiegowi po jego wykonaniu, w szczególności w początkowym procesie gojenia rany, musisz zatem stosować zasady, o których Cię poinformuje. Brak odpowiedniej pielęgnacji po zabiegu, znacznie wpływa na sposób gojenia skóry i finalny efekt zabiegu.

3) Do zabiegów wykorzystuję sterylne narzędzia i produkty. Produkty jednorazowe, po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z odpowiednimi normami o odpadach niebezpiecznych. Narzędzia wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są procesowi dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Powierzchnie wewnątrz studio są dezynfekowane odpowiednimi środkami do dezynfekcji powierzchni. Produkty przeznaczone do wykonania zabiegu, w tym w szczególności barwniki, spełniają normy i atesty mające do nich zastosowanie.

4) Poddając się zabiegowi nie możesz być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W przypadku wątpliwości co do Twojego stanu, mogę odmówić wykonania zabiegu. W takim przypadku zachowuje zadatek bez możliwości żądania przez Ciebie jego zwrotu.

5) Podczas wykonywania zabiegu współpracujmy, mamy ten sam cel. Przestrzegaj zasad sanitarnych o których zostaniesz pouczony, w szczególności nie dotykaj sprzętu służącego do tatuowania lub innych produktów, a wszelkie zastrzeżenia, w tym w szczególności co do wzoru, zgłaszaj na bieżąco. Ze względu na komfort innych klientów i tatuatorów, nie przeprowadzaj głośnych rozmów (także telefonicznych), nie słuchaj głośno muzyki oraz zachowuj się w sposób powszechnie uznany za kulturalny. W przypadku braku zachowania przez Ciebie tych zasad mogę odstąpić od zabiegu i odmówić jego dalszego wykonania.

6) Zabieg może zostać przerwany w przypadku pogorszenia się Twojego samopoczucia lub niewłaściwej reakcji Twojego organizmu na zabieg (w tym w szczególności skóry).

7) Mam prawo zmienić umówiony termin zabiegu, jeśli uznam, że wykonanie zabiegu w danym terminie jest niewskazane ze względu na Twój zły stan zdrowia, w tym w szczególności stan i kondycję skóry, a także gdy uprzednio wykonany tatuaż nie jest w odpowiednim stopniu wygojony.

8) Nie ponosimy odpowiedzialności za reakcje Twojego organizmu na użyte produkty, w tym w szczególności barwniki, elementu użyte do piercingu, a także za nieprzestrzeganie przez Ciebie zasad pielęgnacji po zabiegowych.

8) Co do zasady zabiegi wykonujemy osobom, które ukończyły 18 lat. W niektórych przypadkach wykonujemy zabiegi również u osób pomiędzy 16 – 18 rokiem życia. W takim przypadku podczas umawiania terminu i samego wykonywania zabiegu wymagana jest obecność rodzica bądź prawnego opiekuna, których tożsamość musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Nie honoruje zgody pisemnej oraz oświadczeń ze strony innych członków rodziny.

9) Jeśli będziesz miał/a jakiekolwiek wątpliwości co do procesu gojenia się tatuażu lub jego pielęgnacji, niezwłocznie skontaktuj się: osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

10) Ze względu na obecną sytuację COVID proszę o przyjście bez osób towarzyszących. 

11) Celem promocji moich prac, zastrzegam sobie prawa autorskie do wykonanych tatuaży (w tym również ich projektów) i ich zdjęć. Decydując się na wykonanie u mnie zabiegu na powyższe wyrażasz zgodę. Wykonanie tatuażu w innym salonie na bazie projektu wykonanego u mnie bez uprzedniej, pisemnej zgody tatuatora, stanowić będzie naruszenie praw autorskich i narazi Cię na konsekwencje prawne.

V. VOUCHER NA TATUAŻ

1) Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

2) Nie podlega wymianie na gotówkę, w przypadku rezygnacji z umówionego terminu kwota pomniejszona jest o 100 PLN.

3) Voucher można wykorzystać tylko raz.  

4) Możliwa jest dopłata jeśli koszt wykonania tatuażu okaże się wyższy od wartości vouchera.

hey.vez@gmail.com

Facebook
Instagram